Ako navliecť niť do šijacieho stroja

Ako navliecť niť do šijacieho stroja

Pri nákupe šijacieho stroja má väčšina krajčírok strach zo základných technikálií. Najdôležitejšie je však správne navlečenie šijacieho stroja. Nemusíte sa však ničoho báť, postup je veľmi intuitívny a väčšina výrobcov na stroje kreslí jednoduché značky.

Navlečenie hornej nite

 1. Najprv zdvihnite páku prítlačnej pätky (zo zadnej strany stroja) a otočte ručným kolieskom po strane tak, aby bola zdvihnutá niťová páka.
 2. Vezmite si špulku zvolenej nite a nasuňte ju na kolík horizontálnej cievky (v hornej časti stroja). Menšie špulky je vhodné zaistiť niektorým z priložených kolíčkov. Väčšina výrobcov ponúka aspoň dva typy v základnom vybavení.
 3. Veďte niť cez vodič hornej nite smerom k sebe. Vložte ju do drážky vedúcej priamo pod niťou.
 4. Zaháknite niť na spodnej strane drážky a vedľajšou drážkou ju zase veďte hore až k niťovej páke.
 5. Zaveste niť do niťovej páky, aby niť viedla sprava doľava.
 6. Veďte niť zase naspäť drážkou smerom dole.
 7. Pootočte ručným kolieskom na pravej strane stroja tak, aby ste videli na očko v ihle. Niť pretiahnite za vodičom svorky ihly a následne ju prevlečte ihlou spredu dozadu. Dávajte si pozor na to, aby sa počas procesu niť nezamotala. Potom prevlečte niť pod pätkou doľava.

Navlečenie dolnej nite

 1. Otvorte výklopné veko v dolnej časti stroja (môže sa skrývať za prídavnou doskou, ktorú je nutné vopred odňať).
 2. Vyklopte zúbok púzdra cievky a jemným ťahom vyberte puzdro.
 3. Nasuňte cievku tak, že sa pri ťahu nití cievka otáča v smere hodinových ručičiek.
 4. Vytiahnite niť prierezom až do otvoru pre niť.
 5. Uchopte púzdro cievky za zúbok a vráťte celé puzdro späť do stroja tak, aby niť vyčnievala von. Jemným ťahom potom môžete vyskúšať, či sa cievka pohybuje voľne.
 6. Zatvorte veko.

Zjednotenie oboch nití

 1. Uchopte do ľavej ruky navlečenú hornú niť. Môže byť voľná, ale treba ju držať.
 2. Otočte niekoľkokrát ručným kolieskom tak, aby sa ihla jedenkrát zasunula do stroja a zase von. Týmto procesom horná niť vytiahne spodnú niť z vnútra stroja nahor.
 3. Zatiahnite za obe nite ľavou rukou smerom doľava. Obe nite by sa mali odvíjať voľne a mali by viesť pod pätkou. Stroj je takto pripravený na šitie.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované informácie sú označené *